Parathormon a jeho vliv na fungování organismu

Parathormon (PTH) je vylučován příštítnými tělísky, jejichž buňky mají více funkcí. Hlavním úkolem příštítných tělísek je regulovat hladinu vápníku v krvi (kalcemie).

porovnání

 

PTH má nezastupitelnou roli v metabolismu vápníku a kostí. Zvyšuje hladinu vápníku v krvi tím, že jej uvolňuje z kostí, zvyšuje jeho zpětné vstřebávání z moči a díky aktivaci vitaminu D i ze střeva.

Absence nebo nízká hladina parathormonu u chronické hypoparatyreózy vede k narušení metabolismu vápníku a kostí

Parathormon účinkuje na cílové tkáně trojím způsobem:

Kosti (a zuby) – PTH stimuluje vstřebávání vápníku a fosfátů z kostí do krevního řečiště.

Ledviny – PTH v ledvinách zvyšuje zpětné vstřebávání vápníku a nepřímým účinkem zvyšuje tvorbu vitaminu D (kalcitriolu).

Střevo – PTH nepřímo zajišťuje zvýšené vstřebávání vápníku vlivem kalcitriolu, vytvořeného v ledvinách.

Vylučování PTH je regulováno mechanismem zpětné vazby. Jakmile hladina vápníku v krvi klesne příliš nízko, příštítná tělíska zvýší vylučování PTH. Díky tomu dojde ke zvýšení hladin vápníku v krvi a naopak. PTH také snižuje zpětné vstřebávání fosfátů ledvinami, tím snižuje hladinu fosfátů v krvi. Vápník a fosfáty plní několik důležitých úkolů. Účastní se například výstavby kostí a zubů, podílí se na regulaci svalových kontrakcí, jako je tlukot srdce.

Účinek parathormonu