Hypokalcemie

Hypokalcemie je nízká hladina vápníku v krvi. Jednou z příčin hypokalcemie je nedostatečná hladina parathormonu (PTH). Normální koncentrace celkového vápníku je pro řadu fyziologických procesů v těle nesmírně důležitá a za normálních okolností je pozoruhodně stálá mezi 2,2-2,55 mmol/l.

Základem léčby hypokalcemie je obnova hladiny kalcia. Hlavními léky jsou vitamin D a vápník v tabletách nebo podávány nitrožilně.

Jakou roli má vápník v našem těle?

Vápník (neboli kalcium) je důležitou součástí lidského těla. Jde o pátý nejčastěji se vyskytující prvek v lidském těle. Naprostá většina vápníku je uložena v kostech (asi 1 kg). Malé množství vápníku v krvi a v buňkách je životně důležité při řízení některých dějů v těle (srdeční a svalová stažlivost, krevní srážení, nitrobuněčné informace, správná tvorba a pevnost kostí a zubů, nervosvalová dráždivost aj.). Hladina vápníku v krvi se označuje jako kalcemie. Její výraznější poruchy (hypokalcemie, hyperkalcemie) vyvolávají závažné příznaky. V regulaci hospodaření s vápníkem se uplatňuje vitamin D, parathormon a kalcitonin. Z organismu se vápník vylučuje především močí.

Hyperkalcemie

Hyperkalcemie vzniká, když vstup vápníku do krve je větší než jeho ztráta. Vylučování vápníku z krve je závislé výhradně na funkci ledvin. Hyperkalcemická krize je stav ohrožující život (kalcemie vyšší než 4 mmol/l). Nejčastějšími klinickými příznaky hyperkalcemie jsou poruchy nervového systému a funkcí zažívacího traktu. Z nervosvalových příznaků se u nemocných vyskytuje únava, svalová slabost, letargie, křeče, zmatenost, zřídka kóma. K příznakům postižení trávicího traktu patří nevolnost, nechutenství, zvracení, bolest břicha a zácpa.

Tetanie

Tetanie je velmi časté, dobře léčitelné onemocnění, které není životu nebezpečné. Hlavní příčinou je nedostatek hořčíku v těle. Má mimořádně široké spektrum příznaků, které pacienty dlouhodobě provázejí. Ti pak často hledají pomoc v ambulancích nejen praktických lékařů, ale z velké části i v ambulancích odborných lékařů – internistů, kardiologů, neurologů, gynekologů, psychiatrů. Mezi nejčastější projevy tetanie patří: pocit vnitřního neklidu, sucho v ústech, pocit nedostatku vzduchu, mravenčení konečků prstů a jazyka, pocit slabosti končetin, noční křeče lýtek, nervozita, podrážděnost, bezdůvodné bolesti a bušení srdce, bolesti hlavy, přecitlivělost na hluk, deprese, poruchy spánku, pocit stažení a bolesti v okolí žaludku. Platí ale, že čím déle přetrvává nedostatek hořčíku v organismu, tím jsou projevy horší. Léčba hořčíkem v dostatečných dávkách musí být vždy dlouhodobá.